DIRIGENTI

Petr Kučera

Hlavní sbormistr od roku 2019

Narodil se 20. 11. 1996 ve Zlíně. Hudební základy získal na Základní umělecké škole v Uherském Brodě v letech 2010 - 2016 (obor varhany a zpěv). Vystudoval SPŠOA v Uherském Brodě (2012-2016). Nyní studuje hru na varhany na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži ve třídě prof. Ester Moravetzové.

Sborové zkušenosti získal v PS Dvořák (sbormistr Ing. Antonín Veselka), jehož členem je od roku 2015 a ve Studentském pěveckém sboru konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži (sbormistryně Mgr. Lenka Polášková), jehož členem je od roku 2016.

Samostatně nacvičovat s PS Dvořák začal v únoru 2019. Poprvé jej veřejně dirigoval na Slavnostním koncertě v Uherském Brodě 10. 5. 2019.


Ing. Antonín Veselka

Hlavní sbormistr 1970 - 2019
Asistent sbormistra 1965 - 1970

Narodil se 22. 2. 1943 v Uherském Brodě. Hudební základy získal v Hudební škole v Uherském Brodě v letech 1949-1961 (obor housle, klavír a pozoun). Kromě toho získal v hudební škole znalosti z hudební nauky, intonace a sborového zpěvu (tyto předměty učil převážně jeho otec František Veselka). Vystudoval SPŠS v Uherském Brodě (1957-1961) a potom VUT Brno (1961-1966). Po absolvování VUT nastoupil do Slováckých strojíren v Uherském Brodě, kde pracoval jako konstruktér až do odchodu do důchodu v r. 2004.

Sborové zkušenosti získával v době vysokoškolských studií v Brně, kde se stal členem Brněnského vysokoškolského sboru (1962-1966), Akademického pěveckého sdružení Moravan (1963-1993) a cvičného sboru JAMU (1963-1966) ve třídě prof. Josefa Veselky. Korepetoval v BVS Brno v letech 1965-1966 (sbormistry byli Lubomír Mátl, Petr Řezníček a Petr Škarohlíd) a v APS Moravan od roku 1970, kde byl v roce 1978 jmenován druhým sbormistrem (hlavním sbormistrem byl Josef Veselka a prvním sbormistrem Jan Řezníček).

Po celou dobu studia nepřerušil činnost v PS Dvořák, kde začal vypomáhat ve zkouškách v r. 1965. Jeho první veřejné vystoupení bylo 5. 3. 1969 v Uherském Brodě, kdy dirigoval mužský sbor. Samostatně nacvičovat se sborem začal již na podzim roku 1968 a to velmi obtížnou Janáčkovu Glagolskou mši, kterou za řízení Rostislava Hališky provedl PS DVOŘÁK se zlínskou filharmonií  20. 2. 1969 ve Zlíně.

Za 50 let svého působení na pozici sbormistra absolvoval Antonín Veselka s PS DVOŘÁK a Komorním sborem DVOŘÁK jako dirigent přes 5700 zkoušek a 1400 koncertů a vystoupení (z toho 300 ve 21 zemích Evropy). Nově nacvičil a provedl 16 mužských, 37 ženských a 262 smíšených sborů, z nichž některé byly sboru věnovány a provedeny jako premiéra.

Od založení UČPS (Unie českých pěveckých sborů) je jejím členem, byl členem Okresního poradního sboru pro sborový zpěv (1975-1980), členem Krajského poradního sboru pro sborový zpěv (1978-1990) a účastník v mnoha porotách sborových i sólových pěveckých soutěží.

V roce 1983 mu ministr kultury udělil čestný titul Vzorný pracovník kultury, je nositelem Ceny Karla Hradila a za své dlouholeté zásluhy v oblasti kultury obdržel v roce 2001 Cenu města Uherský Brod.

V roce 2018 obdržel Cenu Bedřicha Smetany. Jedná se o nejvyšší národní sborové ocenění za celoživotní záslužnou práci v oblasti sborového zpěvu.


František Veselka

Hlavní sbormistr 1946 - 1970

Narodil se 17. 11. 1906 v Hranicích na Moravě jako druhé dítě rodičům, kteří oba pocházeli z Příbora. Nevyrůstal sice v prostředí muzikantské rodiny (otec byl zprvu tesařem, pak vojenským písařem a ještě později úředníkem), ale byl mu i jeho mladšímu bratru Josefovi (pozdějšímu dirigentu Pražského filharmonického sboru) dán do vínku hudební talent zřejmě po mamince, jejíž babička byla sestřenicí maminky Leoše Janáčka. Po maturitě na učitelském ústavu v Kroměříži v roce 1927 nastoupil na své první místo ve Bzové. Po měsíčním působení je přemístěn do Strání, kde založil a řídil dětský pěvecký sbor, který se brzy vypracoval na výbornou úroveň. V roce 1930 začíná jeho působení na školách v Uherském Brodě, a to nejdříve na obecné škole dívčí (1930 - 1937), měšťanské škole dívčí (1937 - 1952) a na městském hudebním ústavu (1950 - 1970).

Svou kvalifikaci učitelskou prokázal složením státních zkoušek ze sborového zpěvu (1934 - Brno), z matematiky, přírodopisu a přírodozpytu (1936 - Chrudim), ve hře na klavír (1937 - Praha) a sólového zpěvu (1937 - Praha). Absolvoval i kurz psaní na stroji, kurz vaření a kurz těsnopisu, který později vyučoval i na reálném gymnáziu v Uherském Brodě.

Vedle učitelského povolání se hned po nástupu do Uherského Brodu aktivně zapojil do činnosti Hudebního spolku Dvořák jako houslista orchestru, dirigent ženského sboru a později smíšeného sboru Dvořák. Po roce 1945 byl hlavním iniciátorem založení Městské hudební školy a zůstal jí věrný až do své smrti 28. 9. 1970.

František Veselka patřil mezi významné pedagogy a osobnosti sborového umění v naší republice. Byl jedním ze zakladatelů Unie českých pěveckých sborů a dlouholetým členem Hlavního výboru UČPS. Jeho pedagogická činnost byla oceněna až v roce 1967 udělením titulu "Zasloužilý učitel". Všechen svůj volný čas věnoval hlavně pěveckému sboru Dvořák, který se pod jeho vedením vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice a i díky jemu bylo sboru v roce 1967 uděleno vyznamenání "Za vynikající práci".

Za celoživotní přínos k rozvoji sborového umění a za zásluhy o nové vybudování amatérské pěvecké organizace byl mu v roce 1974 udělen in memoriam "Čestný odznak" Unie českých pěveckých sborů.

František Veselka byl upravovatelem písní pro ženské a dětské sbory a spolupracoval s bývalým Československým rozhlasem. Jeho sbormistrovského i pedagogického umění si dodnes váží všichni jeho žáci a zpěváci, kteří předávají dalším generacím odkaz tohoto přísného, avšak skromného a obětavého člověka a vynikajícího hudebníka.

Ing. Antonín Veselka

V Uherském Brodě 17. 2. 2012