DIRIGENTI

Petr Kučera

Narodil se 20. 11. 1996 ve Zlíně. Hudební základy získal na Základní umělecké škole v Uherském Brodě v letech 2010 - 2016 (obor varhany a zpěv). Vystudoval Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v Uherském Brodě (2012-2016). Nyní studuje hru na varhany na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži ve třídě prof. Ester Moravetzové.

Sborové zkušenosti získal v PS Dvořák (sbormistr Ing. Antonín Veselka), jehož členem je od roku 2015 a ve Studentském pěveckém sboru konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži (sbormistryně Mgr. Lenka Polášková), jehož členem je od roku 2016.

Samostatně nacvičovat s PS Dvořák začal v únoru 2019. Poprvé jej veřejně dirigoval na Slavnostní koncertě ke 150. výročí sborového zpěvu v Uherském Brodě 10. 5. 2019.


Ing. Antonín Veselka

Narodil se 22. 2. 1943 v Uherském Brodě. Hudební základy získal v Hudební škole v Uherském Brodě v letech 1949-1961 (obor housle, klavír a pozoun). Kromě toho získal v hudební škole znalosti z hudební nauky, intonace a sborového zpěvu (tyto předměty učil převážně jeho otec František Veselka). Vystudoval SPŠS v Uherském Brodě (1957-1961) a potom VUT Brno (1961-1966). Po absolvování VUT nastoupil do Slováckých strojíren v Uherském Brodě, kde pracoval jako konstruktér až do odchodu do důchodu v r. 2004.

Sborové zkušenosti získával v době vysokoškolských studií v Brně, kde se stal členem Brněnského vysokoškolského sboru (1962-1966), Akademického pěveckého sdružení Moravan (1963-1993) a cvičného sboru JAMU (1963-1966) ve třídě prof. Josefa Veselky. Korepetoval v BVS Brno v letech 1965-1966 (sbormistry byli Lubomír Mátl, Petr Řezníček a Petr Škarohlíd) a v APS Moravan od roku 1970, kde byl v roce 1978 jmenován druhým sbormistrem (hlavním sbormistrem byl Josef Veselka a prvním sbormistrem Jan Řezníček).

Po celou dobu studia nepřerušil činnost v PS Dvořák, kde začal vypomáhat ve zkouškách v r. 1965. Jeho první veřejné vystoupení bylo 5. 3. 1969 v Uherském Brodě, kdy dirigoval mužský sbor. Samostatně nacvičovat se sborem začal již na podzim roku 1968 a to velmi obtížnou Janáčkovu Glagolskou mši, kterou za řízení Rostislava Hališky provedl PS DVOŘÁK se zlínskou filharmonií 20.2.1969 ve Zlíně.

Za 50 let svého působení na pozici sbormistra absolvoval Antonín Veselka s PS DVOŘÁK a Komorním sborem DVOŘÁK jako dirigent přes 5700 zkoušek a 1400 koncertů a vystoupení (z toho 300 ve 21 zemích Evropy). Nově nacvičil a provedl 16 mužských, 37 ženských a 260 smíšených sborů, z nichž některé byly sboru věnovány a provedeny jako premiéra.

Od založení UČPS (Unie českých pěveckých sborů) je jejím členem, byl členem Okresního poradního sboru pro sborový zpěv (1975-1980), členem Krajského poradního sboru pro sborový zpěv (1978-1990) a účastník v mnoha porotách sborových i sólových pěveckých soutěží.

V roce 1983 mu ministr kultury udělil čestný titul Vzorný pracovník kultury, je nositelem Ceny Karla Hradila a za své dlouholeté zásluhy v oblasti kultury obdržel v roce 2001 Cenu města Uherský Brod.

V roce 2018 obdržel Cenu Bedřicha Smetany. Jedná se o nejvyšší národní sborové ocenění za celoživotní záslužnou práci v oblasti sborového zpěvu.


František Veselka

Narodil se 17. 11. 1906 v Hranicích na Moravě jako druhé dítě rodičům, kteří oba pocházeli z Příbora. Nevyrůstal sice v prostředí muzikantské rodiny (otec byl zprvu tesařem, pak vojenským písařem a ještě později úředníkem), ale byl mu i jeho mladšímu bratru Josefovi (pozdějšímu dirigentu Pražského filharmonického sboru) dán do vínku hudební talent zřejmě po mamince, jejíž babička byla sestřenicí maminky Leoše Janáčka. Po maturitě na učitelském ústavu v Kroměříži v roce 1927 nastoupil na své první místo ve Bzové. Po měsíčním působení je přemístěn do Strání, kde založil a řídil dětský pěvecký sbor, který se brzy vypracoval na výbornou úroveň. V roce 1930 začíná jeho působení na školách v Uherském Brodě, a to nejdříve na obecné škole dívčí (1930 - 1937), měšťanské škole dívčí (1937 - 1952) a na městském hudebním ústavu (1950 - 1970).

Svou kvalifikaci učitelskou prokázal složením státních zkoušek ze sborového zpěvu (1934 - Brno), z matematiky, přírodopisu a přírodozpytu (1936 - Chrudim), ve hře na klavír (1937 - Praha) a sólového zpěvu (1937 - Praha). Absolvoval i kurz psaní na stroji, kurz vaření a kurz těsnopisu, který později vyučoval i na reálném gymnáziu v Uherském Brodě.

Vedle učitelského povolání se hned po nástupu do Uherského Brodu aktivně zapojil do činnosti Hudebního spolku Dvořák jako houslista orchestru, dirigent ženského sboru a později smíšeného sboru Dvořák. Po roce 1945 byl hlavním iniciátorem založení Městské hudební školy a zůstal jí věrný až do své smrti 28. 9. 1970.

František Veselka patřil mezi významné pedagogy a osobnosti sborového umění v naší republice. Byl jedním ze zakladatelů Unie českých pěveckých sborů a dlouholetým členem Hlavního výboru UČPS. Jeho pedagogická činnost byla oceněna až v roce 1967 udělením titulu "Zasloužilý učitel". Všechen svůj volný čas věnoval hlavně pěveckému sboru Dvořák, který se pod jeho vedením vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice a i díky jemu bylo sboru v roce 1967 uděleno vyznamenání "Za vynikající práci".

Za celoživotní přínos k rozvoji sborového umění a za zásluhy o nové vybudování amatérské pěvecké organizace byl mu v roce 1974 udělen in memoriam "Čestný odznak" Unie českých pěveckých sborů.

František Veselka byl upravovatelem písní pro ženské a dětské sbory a spolupracoval s bývalým Československým rozhlasem. Jeho sbormistrovského i pedagogického umění si dodnes váží všichni jeho žáci a zpěváci, kteří předávají dalším generacím odkaz tohoto přísného, avšak skromného a obětavého člověka a vynikajícího hudebníka.

Ing. Antonín Veselka

V Uherském Brodě 17. 2. 2012