FOTO - VIDEO

VÝROČÍ SBOROVÉHO ZPĚVU V UB
10. 5. 2019

30. výročí zložení komorního sboru -
Muzeum J. A. Komenského 20. 10. 2018

Slavnostní koncert - DK Uherský Brod 22. 4. 2018