O SBORU

Smíšený Pěvecký sbor DVOŘÁK vznikl v roce 1946 spojením ženského a mužského sboru, které po II. světové válce navázaly na dlouholetou sborovou tradici v Uherském Brodě. Pod vedením Františka Veselky (1906-1970) se sbor vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice a dosáhl mnoha významných celostátních úspěchů a ocenění. Po nenadálém odchodu Františka Veselky v roce 1970 převzal taktovku jeho nejmladší syn Ing. Antonín Veselka, který pokračoval v záslužné práci svého otce až do roku 2019 (PS Dvořák dirigoval 50 let). 
Na Slavnostním koncertě ke 150. výročí sborového zpěvu v Uherském Brodě 10. 5. 2019 převzal taktovku Petr Kučera. Místa druhého dirigenta se ujal Bc. Jiří Hrubý, dipl. um.

PS DVOŘÁK je velmi aktivní ve svém regionu, vystupuje i v kulturních centrech České republiky a koncertoval již v řadě evropských zemí (Slovensko, Bulharsko, Německo, Polsko, Estonsko, Maďarsko, Francie, Jugoslávie, Nizozemí, Rakousko, Velká Británie, Švédsko, Belgie, Itálie a Chorvatsko). Byl často hostem festivalu Pražské jaro, spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně při uvádění kantátových děl (např. Janáčkova Glagolská mše, Prokofjevův Alexander Něvský, Orffova Carmina burana, Dvořákovo Te Deum a Svatební košile, Martinů Kytice, Schubertova Mše G dur aj.).

V roce 1988 založil dirigent Antonín Veselka Komorní sbor DVOŘÁK, který sdružuje vybrané zpěváky velkého sboru a zaměřuje se hlavně na duchovní hudbu a koledy. V říjnu 2005 zpíval s velkým úspěchem na svatbě holandského prince v Naardenu. Od roku 2010 je pravidelným účastníkem mezinárodního Festivalu sborové tvorby v Novém Meste nad Váhom.

Repertoár PS DVOŘÁK sahá od renesanční polyfonie přes klasické sbory až po soudobou českou tvorbu a zahrnuje v nemalé míře úpravy lidových písní našich i cizích národů. Sbor provádí ročně asi 15 koncertů a vystoupení, uskutečnil mnoho nahrávek v rozhlase, v televizi, a to i v zahraničí. Supraphon vydal v r. 1989 LP a v r. 1993, 2004 a 2008 vydává sbor ve vlastním nákladu CD. Od roku 1993 má PS DVOŘÁK právní subjektivitu a na svou činnost si zajišťuje finance koncertní činností, dotací od Města Uherský Brod a od sponzorů. Sbor se zúčastnil mezinárodní pěvecké soutěže PRAGA CANTAT 2005, kde získal v konkurenci 22 sborů z 9 států Evropy stříbrné pásmo a koncem března 2011 s velkým úspěchem vystoupil na VI. Mezinárodním festivalu sborového zpěvu CANTATE BAVARIA v Mnichově. Úspěšně reprezentoval také na mezinárodním festivalu Alta Pusteria v Itálii (2013, 2016, 2019).
Dlouholetou tradici mají vánoční koncerty, které se staly nedílnou součástí vánočních svátků v okolí i na blízkém Slovensku.

Na všech koncertech vzorně reprezentuje nejen české sborové umění, ale i město Uherský Brod, ke kterému patří neodmyslitelně více než 70 let.